Sportovní středisko mládeže

Sportovní středisko mládeže řízené při našem klubu Českým atletickým svazem, do kterého spadá mládež našeho klubu pod vedením hlavního trenéra SpS Mgr. Václava Trinera.

23_20230922_101956.jpg

U našeho klubu je od roku 2015 zřízeno Sportovní středisko mládeže pod Českým atletickým svazem, na postech vedoucího trenéra SpS se postupně vystřídali trenéři 2. třídy: 

- Lucie Markusková 

- Oldřich Dvořák 

- Mgr. Václav Triner je nyní trenérem SpS od ledna 2023 do současnosti 

Vedoucí trenér SpS spolupracuje s dalšími trenéry klubu na přípravě našich mladých talentovaných atletů ve věku od mladšího žactva po juniory. 

Plán VT SpS na období 2024-2025:

  1. Naší snahou bude udržet minimálně stejné počty aktivního mladšího a staršího žactva, dorostu a juniorů.
  • Pokusíme se zapojit do atletiky více chlapců, kteří nyní převážně upřednostňuji kolektivní sporty.
  • Na akcích základních škol vytipujeme sportovce, kteří by měli chuť a předpoklady věnovat se atletice.
  • Povedeme aktivní náborovou činnost a budeme prezentovat náš klub na různých sportovních a kulturních akcích.

2. Budeme se snažit udržet u atletiky a výkonnostní atletiky co nejvíce dorostu a juniorů.

  • Ve spojení s Magistrátem města Karlovy Vary, Krajským úřadem Karlovarského kraje  a Karlovarským krajským atletickým svazem budeme prosazovat zřízení Sportovního gymnázia s atletickou sekcí, aby nám talentovaní a výkonnostní atleti neodcházeli z kraje do jiných krajů za střední příp. vysokou školou, která podporuje atlety.

3. Budeme pokračovat v nabízení nadstandardních podmínek pro starší závodníky, které podpoří jejích výkonnostní růst

Zajistíme kvalitní a rozvíjející tréninkové podmínky pro všechny věkové skupiny spadající do Sps a i do mladších věkových kategorií. Aktuálně čekáme na hotovou rekonstrukci atletického stadionu.

  • Aktivně se budou zapojovat do spolupráce s SpS a do tréninkového procesu trenéři TŽ, 3. třídy a 2. třídy.
  • Naší snahou je zvýšit počet trenérů s kvalifikací TŽ, 3. třídy a 2. třídy.
  • Díky zapojení většího počtu trenérů do tréninků různých tréninkových skupin (nejen u jejich „domovské“ skupiny) budeme vytvářet pro závodníky odpovídající zázemí tréninkových jednotek a technických a specializovaných tréninků.

4. Nadále se budeme snažit podporovat talentované a povzbuzovat k práci děti, které mají chuť se zlepšovat.

  • Budeme nadále doplňkově nabízet i další sportovní aktivity, které povedou ke zlepšování i v atletických disciplínách – budeme v nich rozvíjet obratnost, rychlost, dynamičnost, sílu i vytrvalost.
  • Budeme organizovat, pořádat nebo spolupodílet se na pořádání sportovních akcí v našem regionu.


Mgr. Václav Triner, vedoucí trenér Sportovního střediska mládeže 

Zpět na Informace o klubu
46_20240125_121807.png